Het huidige jaar (2019) bedraagt het scoringspercentage van uw docent voor de cursisten VPS loonheffingen en arbeidsrecht / sociale zekerheid 96%. Dit is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde, slechts 62%!!