Het huidige jaar (2020) bedraagt het scoringspercentage van uw docent voor de cursisten VPS loonheffingen en arbeidsrecht / sociale zekerheid 92%. Dit is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde, slechts 62%!!