Het huidige jaar (2019) bedraagt het scoringspercentage voor de cursisten VPS loonheffingen en arbeidsrecht / sociale zekerheid 95%. Dit is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde, slechts 62%!!

Ook bij de andere opleidingen zoals Praktijkdiploma Loonheffingen scoort uw docent veel dan het gemiddelde slagingspercentages.